Några tips

Gör ett test av din relation
På Unga relationers hemsida finns ett test du kan göra om du vill undersöka huruvida din relation är bra. Det kan du göra oavsett ålder och sexualitet.
Klicka här för att komma till testet: https://ungarelationer.se/quiz

Skriv anteckningar
Anteckna i din kalender eller dagbok när du blir utsatt för våld. Det är viktigt att du skriver ned när våldet sker och vad som händer. Anteckningarna är bra att ha om du i framtiden vill polisanmäla. Förvara dina anteckningar på en säker plats där din partner inte kan hitta dem.

Fotografera
Ta bilder på de skador du får om du blir utsatt för fysiskt våld. Se gärna till att till exempel ha dagens tidning på samma bild för att det bekräfta dagens datum. Fotografera skadorna tillsammans med en linjal eller måttband. Det är viktigt att det är tydligt att det är du på bilden, ta därför bilder där ditt ansikte syns och zooma gradvis in på skadorna. Om någon annan kan ta bilderna är det bra, då kan den personen även se skadorna och eventuellt vittna i framtiden.

Uppsök läkare
Uppsök läkare om du har fysiska skador. Låt läkaren dokumentera de skador du har.

Berätta för någon
Berätta för någon du litar på om hur du har det i din relation, en nära vän eller anhörig.