Om oss

Vi är Vändpunkten

Kvinnojouren Vändpunkten tillhör Hudiksvall och Nordanstigs kommun och är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som funnits sedan 1982. Vi är en ideell förening som består av en styrelse, medlemmar, ideella krafter och två anställda som bemannar kontoret. I vår verksamhet har vi även en Tjejjour vars uppgift är att jobba med tjejer i yngre åldrar. Vårt främsta uppdrag är att tillsammans stötta kvinnor och barn som på olika sätt utsatts för förtryck, våld och/eller hot av närstående. Vi arbetar också förebyggande genom att föreläsa, utbilda, medvetandegöra och opinionsbilda om mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relationer. Vår vision är ett jämställt samhälle fritt från våld, och det arbetar vi tillsammans för varje dag.

I styrelsen sitter 5-7 kvinnliga ledamöter. Samtliga anställda har specifik kompetens om mäns våld mot kvinnor, och i föreningen finns kvinnor och tjejer med varierande bakgrund. Kvinnojouren Vändpunkten drivs med föreningsbidrag från Hudiksvall och Nordanstigs kommun, socialstyrelsen, stiftelser och fonder. Vi får även medel från enskilda donationer som bidrar till vår verksamhet.

Vad vi gör

Vändpunkten välkomnar kvinnor och tjejer som blivit utsatta för någon typ av våld. Det gäller oavsett om våldet förekommit i en heterosexuell relation, en samkönad relation eller utövats av en partner, anhörig eller någon annan person. Vi erbjuder kostnadsfria stödsamtal via telefon, mejl, chatt eller inbokade besök. Vi erbjuder även juridisk rådgivning då vi har ett samarbete med en etablerad advokatbyrå. Vid behov kan vi följa med som stöd till bland annat socialtjänsten, polisen, sjukvården och tingsrätten.

Vi för inte journal och du får vara anonym när du kontaktar oss.

Vårt skyddade boende

Du kan placeras hos oss genom socialtjänsten eller genom egen begäran. Tar du eget beslut om placering tillkommer dygnskostnad som du själv står för. Vid placering i vårt skyddade boende för vi journal enligt socialtjänstlagen om du placerats via socialtjänsten.

Kvinnojouren Vändpunktens skyddade boende har plats för en kvinna med barn. Det är en egen lägenhet som ej delas med andra och boendet är ett självhushåll. Vid placering hos oss har vi daglig kontakt via besök eller telefon. Vårt boende är inte bemannat dygnet runt. Samtliga kvinnor och barn som bor i vårt skyddade boende får bl.a. kontinuerliga stödsamtal, hjälp med myndighetskontakter samt sällskap till olika myndigheter.