Engagera dig

Oavsett hur kan du göra skillnad i kampen mot mäns våld mot kvinnor, men det är inte alltid lätt. Många berättar om en oro över att inte ha tillräckligt mycket kunskap för att upptäcka våldsutsatthet och så småningom hjälpa. Hur lär man sig se tecken på kvinnor som är utsatta för våld? Hur ställer man rätt frågor? Vad kan man göra för att hjälpa? Om du känner att du vill lära dig mer om mäns våld mot kvinnor är vår jourutbildning perfekt för dig. Om utbildningen inte är ett alternativ för dig så kom ihåg, var alltid en ambassadör för jouren och sprid budskapet om att vår hjälp finns. Det är vi evigt tacksamma för och det kan rädda liv 🤍

Jourutbildning

Utbildningen är ett krav om du vill engagera dig i vår verksamhet inom kvinno- eller tjejjouren. Många går den däremot för sin egen skull, för att höja sin kompetens gällande mäns våld mot kvinnor. Du behöver inte ha några förkunskaper om våld, allt du behöver för att lära dig grunderna finns i utbildningen. Deltagarna får utbyta tankar och känslor, reflektera och reagera tillsammans i grupp. Handledarna för utbildningen har goda kunskaper inom ämnet, är aktiva inom jouren och har själva gått den.

Vi erbjuder utbildning 2 gånger per år. Vanligtvis en på våren och en på hösten.
Utbildning består av 12 kurstillfällen på kvinnojouren i Hudiksvall om cirka 2,5 timme per gång. Den behandlar bland annat föreläsningar om:

  • Polisens arbete
  • Juridik
  • Socialtjänsten
  • Normaliseringsprocessen
  • Olika typer av våld
  • Hur det är att arbeta ideellt i jouren
  • Livsberättelse om våld i nära relationer
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Våld mot äldre
  • Bemötande och samtalsteknik av utsatta kvinnor

Du anmäler intresse genom att ringa eller maila till oss. Kostnaden för utbildningen är 300kr och då ingår medlemsavgiften för ett år.