Engagera dig

Jourutbildning

Vi erbjuder utbildning 2 gånger per år. Vanligtvis en på våren och en på hösten. Efter genomförd utbildning är det flera som väljer att engagera sig i kvinno- eller tjejjouren, medans vissa går den bara för att öka sin kompetens gällande våld i nära relationer. Handledarna som håller i utbildningen har själva gått den och är delaktig i jouren.
Utbildning består av 10 kurstillfällen på kvinnojouren i Hudiksvall om cirka 2 timmar per gång. Den behandlar bland annat föreläsningar om:

  • Polisens arbete
  • Advokatarbetet
  • Socialtjänsten
  • Normaliseringsprocessen
  • Olika typer av våld
  • Hur det är att arbeta ideellt i jouren
  • Livsberättelse om våld i nära relationer

Du anmäler intresse genom att ringa eller maila till oss. Kostnad för detta är 200kr och då ingår medlemsavgiften.