Hur ser våld ut?

Att vara utsatt för våld i nära relation är svårt. Det syns ibland inte, och det kan variera mellan att vara väldigt bra och väldigt dåligt. Personen som utsätter dig för våld kan därför också vara väldigt kärleksfull och omtänksam, vilket försvårar ditt omdöme att vara säker på att du är utsatt för någon typ av våld. Men kom ihåg, våld och kontroll är inget uttryck för kärlek.

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer, kränker eller får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Olika typer av våld:

  • Psykiskt våld – kan vara olika typer av verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning och kontroll som successivt leder till att en person bryts ned psykiskt. Det psykiska våldet kan även innebära att hot riktas mot husdjur, barn eller andra personer som står den utsatta personen nära.
  • Fysiskt våld – är inte bara slag eller sparkar mot en annan person utan även att knuffas, hålla fast någon, dra någon i håret eller ta strypgrepp. Sammanfattningsvis kan sägas att fysiskt våld är allt våld som sker med kroppen eller ett redskap och som får fysiska konsekvenser för den som utsätts.
  • Sexuellt våld – är alla sexuella handlingar som inte är frivilliga. Det kan handla om att röra i någon på ett sexuellt sätt, att ha sex med någon, att fotografera eller filma någon som är naken eller ha sex eller att tvinga en annan person att titta på porr. Sexuellt våld är även när en kvinna i en relation inte själv får bestämma när, hur och var hon ska ha sex. Det behöver inte förekomma fysiskt våld för att en handling ska kunna betraktas som sexuellt våld.
  • Ekonomiskt våld – är kontroll och makt som utövas genom ekonomi. Om din partner gömmer undan pengar eller inte tillåter dig att ha egna pengar, är det ekonomiskt våld. Om din partner förstör din egendom, tar lån eller köper saker på avbetalning i ditt namn och därmed skuldsätter dig är det också ekonomiskt våld.
  • Spirituellt våld – är våld som motiveras av religion eller tro. Spirituellt våld är också när en persons tro används för att kontrollera, dominera och manipulera personen. Ett exempel på spirituellt våld är när ens partner uttrycker att den har rätt att använda våld för att det står i bibeln, koranen eller en annan helig skrift.
  • Materiellt våld – kan vara skadegörelse eller när förövaren har sönder materiella ting i syfte att påverkar dig som utsatt. Det kan handla om möbler, eller andra värdefulla ägodelar för den utsatte.
  • Försummelse- kan inträffa i relationer där den utsatte har en nedsatt funktionsförmåga eller en funktionsvariation. Förövaren försvårar vardagen istället för att underlätta den. Det kan handla om att den utsatte inte får, eller får felaktig, medicinering. Brist på hygien, mat och omsorg är också exempel på försummelse.