Varningssignaler

Våld kan se ut på många olika sätt, och det är inte ovanligt att våldet efterföljs av mycket kärlek. Många av de kvinnor vi möter berättar om hur relationen till en början varit kärleksfull och väldigt passionerad för att gradvis bli allt mer destruktiv.

Här finns några vanligt förekommande varningssignaler:

 • Din partner är angelägen om att snabbt etablera en relation.
 • Din partner är svartsjuk och kontrollerande mot dig.
 • Din partner håller dig vaken eller väcker dig under natten.
 • Din partner kontrollerar hur du använder dina pengar eller gömmer undan gemensamma pengar.
 • Din partner isolerar dig från dina vänner och din familj.
 • Din partner hotar att avslöja negativ eller känslig information om dig till personer i din närhet.
 • Din partner har sönder din egendom och/eller skadar ditt husdjur, eller hotar om att göra detta.
 • Din partner har plötsliga humörsvängningar, skriker och kallar dig för nedsättande ord.
 • Din partner hotar med våld.
 • Använder sig av ”lekfullt” tvång när ni har sex.
 • Gör andra ansvariga för sina känslor, med förklaringar av typen ”hade du inte sagt så som du gjorde hade detta aldrig hänt”.

Du kan vara utsatt för våld trots att just dessa varningssignaler inte stämmer överens på dig och din relation. Våld ser olika ut från fall till fall.